Povídálci – kroužek pro děti s narušenou komunikační schopností

Každý čtvrtek se od 15. hod v SPC Trutnov koná kroužek pro naše klienty s narušenou komunikační schopností ve věku 5-8 let. Kroužek hravou a zábavnou formou rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, paměťové funkce a oromotoriku. Upozorňujeme rodiče, že kapacita kroužku je již plně obsazena. Více informací naleznete v přiloženém letáčku.

Kontakty: Mgr. Kateřina Minarčíková – 702 164 560, minarcikova@msspctu.cz

kkk