Pokud máte k dispozici zprávy od odborníků (logoped, psycholog, psychiatr, neurolog atd.), přineste je s sebou na vyšetření.

Nezapomeňte na svačinu a pití, případně oblíbené hračky dítěte.

Pokud dítě navštěvuje ZŠ, vezměte s sebou penál a psací potřeby, na které je zvyklé. Pro lepší zhodnocení výukových obtíží doneste i školní sešity (zejména ČJ, matematika, AJ). U dětí předškolního věku je možné přinést obrázky či jiné ukázky práce z MŠ.

Je-li dítě v pěstounské péči, přineste s sebou soudní rozhodnutí o svěření do pěstounské péče.