Po příchodu do SPC se prosím nahlaste v kanceláři příjmu (místnost č. 204, nachází se po vaší levé ruce naproti odborným pracovnám, kancelář má velké prosklené dveře). Následně budete usazeni v čekárně, kde si vás vyzvedne odborný pracovník, ke kterému jste objednaní. Nejdříve proběhne krátký úvodní rozhovor (upřesnění důvodu žádosti o vyšetření, popis obtíží, základní informace o dítěti apod.). Před vyšetřením je nutné podepsat Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů (k nahlédnutí v sekci Dokumenty ke stažení).

Následuje samotné vyšetření, pokud možno bez přítomnosti rodiče. V případě první návštěvy v SPC je mezitím se zákonným zástupcem vyplněn anamnestický dotazník. Délka vyšetření se může lišit, trvá obvykle 30–90 minut (záleží na věku dítěte, aktuálním rozpoložení, důvodu vyšetření apod.). V případě komplexního vyšetření může celková doba strávená v SPC činit 2–3 hodiny.

Po realizovaném vyšetření s Vámi klíčový pracovník probere zjištěné závěry, společně projednáte možnosti dalšího postupu, návrhy doporučení pro vzdělávání atd. Budete mít prostor se na cokoli zeptat. Na závěr bude ještě nutné podepsat Informovaný souhlas se závěry vyšetření z poskytnuté poradenské služby ve školském poradenském zařízení (viz Dokumenty ke stažení).