Online žádost o vyšetření může vyplnit pouze zákonný zástupce klienta nebo sám zletilý klient. Po vyplnění a odeslání formuláře následně obdržíte potvrzení o přijetí žádosti na Vámi vyplněnou e-mailovou adresu.

Jméno a příjmení klienta *
Datum narození *
Klient v evidenci SPC Trutnov?
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Email
Telefonní číslo *
Adresa pro doručování pošty
Školské zařízení (ročník)
Důvod žádosti
Péče dalších institucí a odborných zařízení?
Další informace