Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra

Děti s poruchou autistického spektra mívají často obtíže s porozuměním nejrůznějším sociálním situacím, neudržují oční kontakt, nereagují na oslovení, potřebují pomoc ve zpracování svých emocí a s rozvojem komunikačních dovedností, mají rádi řád a jsou rozladěni z nepředvídatelnosti.

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností hravou formou rozvíjí děti s PAS v popisovaných oblastech. Podle možností a potřeb každého dítěte je práce s klientem vždy individuální. Nácvik je určen pro děti předškolní a děti mladšího školního věku. Upozorňujeme rodiče, že místa jsou plně vyhrazena pro klienty SPC! Děkujeme za pochopení.

Kontakty: Mgr. Lenka Chrtková – 607 209 780, chrtkova@msspctu.cz

jjj