Individuální reedukační činnosti

Pomáháme dětem utvářet dovednosti důležité pro jejich fungování v běžném životě či ve školním prostředí. Nabízenými činnostmi motivujeme dítě tak, aby se aktivně rozvíjelo ve všech oblastech života. Našim klientům nabízíme možnost individuálních reedukačních činností.

Kontakty: Mgr. Šárka Folcová, Bc. Jana Švecová – 731 582 533, folcova@msspctu.cz, svecova@msspctu.cz

jjj

1) ROZVOJ DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ S PAS

Pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiče nabízíme:

  • Alternativní komunikace VOKS
  • Nácvik použití vizualizovaného a strukturovaného programu
  • Nácvnik sociálních dovedností
  • Tvorba odměňového systému
  • Individuální konzultace

2) PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA

Pro děti v předškolním věku nabízíme podporu rozvoje v oblastech:

  • Grafomotorika
  • Předmatematické dovednosti
  • Předčtenářské dovednosti
  • Individuální konzultace

3) ROZVOJ VE VŠECH OBLASTECH JAZYKA