Objednat se lze:

Dítě k vyšetření objednává zákonný zástupce, případně se objednává sám zletilý žák.

Při objednávce, prosím, uveďte základní informace (jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje, název školy), důvod žádosti o vyšetření (vlastními slovy popište pozorované obtíže a projevy dítěte) a nezapomeňte zmínit, zda Vaše dítě navštívilo či pravidelně navštěvuje nějakého odborníka (logoped, psycholog, neurolog atd.).

Pokud objednáváte dítě, které je ve střídavé péči rodičů nebo v pěstounské péči, sdělte nám tuto informaci, prosím, již při objednání.

Klientům je poskytován nejbližší volný termín, nejpozději však do 90 dnů od obdržení žádosti. Konkrétní datum a čas vyšetření Vám telefonicky sdělí příslušný pracovník. Doba čekání na vhodný termín se může lišit, proto dbejte na včasné objednání (zvlášť pokud vydání doporučení potřebujete k určitému datu). Je vhodné volat 2–3 měsíce předem.

Pokud Vám dohodnutý čas vyšetření z vážného důvodu nevyhovuje, dejte tento fakt v předstihu vědět administrativní pracovnici. Co nejdříve budete kontaktováni s návrhem nového termínu.