Mezera

Dětem, žákům i dospělým v rámci jejich vzdělávání poskytujeme:

 • Nastavení podpůrných opatření do výuky
 • Vyšetření pro zařazení do speciálních tříd a škol
 • Poradenství pro školy, školská zařízení a jiné odborné pracovníky
 • Poradenství a konzultace pro rodiče
 • Základní a odborné sociální poradenství
 • Úpravu podmínek závěrečných zkoušek
 • Úpravu podmínek přijímacího řízení
 • Vyšetření školní zralosti
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (depistáže)
 • Práce s třídními kolektivy
 • Přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost